Huisartsen Hoge Hond is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0570633371
Spoednummer: 0570633371
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Kennismakingsformulier en uitschrijfformulier

Gang1

Wanneer u overweegt zich aan te melden als patiënt bij een van de huisartsen van Huisartsen Hoge Hond willen we u verzoeken het kennismakingsformulier in te vullen. Deze vragenlijst heeft tot doel om uw medische gegevens en een aantal algemene gegevens zo volledig mogelijk bij ons bekend te laten zijn. Met behulp van deze vragenlijst proberen we ook een inschatting te maken naar de risico’s die er zijn t.a.v. uw gezondheid. Voor elk gezinslid is een vragenlijst.

We stellen het op prijs dat u een afspraak maakt voor een kennismakingsgesprek, het ingevulde kennismakingsformulier zal dan besproken worden. Pas na het kennismakingsgesprek kunt u ingeschreven worden als patiënt binnen de praktijk!

Wanneer u vertrekt naar een andere praktijk, bijvoorbeeld door een verhuizing, willen wij u vragen het uitschrijfformulier in te vullen. Met dit formulier geeft u toestemming om uw dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.