Huisartsen Hoge Hond is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0570633371
Spoednummer: 0570633371
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Klachten

klachten

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt.

Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of met uw eigen huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken. Onze interne klachtencoördinator, mevrouw J. Vermeulen, kan u bij het voeren van dit gesprek helpen. Betreft het een klacht over mevrouw Vermeulen, dan kunt u bij de heer Pricker terecht. 

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht ook bespreken met een klachtenfunctionaris van HCDO, de coöperatie waarin alle huisartsen in de regio Deventer en omstreken samenwerken.

De klachtenfunctionaris van HCDO probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk.

U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris van HCDO niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.