Huisartsen Hoge Hond is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0570633371
Spoednummer: 0570633371
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsen Hoge Hond


Huisartsen Hoge Hond

Schurenstraat 8A
7413 RA Deventer
Telefoon: 0570-635262
Spoed: 0570-633371
Fax: 0570-634522

www.hogehond.nl


Huisartsen Hoge Hond

Gevel 4 (300x200)HHH-logo-kleur

Praktijk Kapsenberg - Bussemaker 

telefoon: 0570 - 635262

Praktijk Dekker - Vermeulen

telefoon: 0570 - 631632

Praktijk Romeijn 

telefoon: 0570 - 635116

Praktijk Pricker

telefoon: 0570 - 623404

Fax algemeen

fax: 0570 - 634522

Noodgevallen overdag (spoednummer):  

telefoon: 0570 - 633371

Avond, nacht en weekeinde (huisartsenpost):   

telefoon: 0570 - 501777

U kunt tussen 8.00 -10.30 uur bellen voor een afspraak. Buiten deze tijden heeft de assistente andere taken. U kunt ook een afspraak maken via de app DokterDichtbij of MijnGezondheid.net.

De praktijken van Huisartsen Hoge Hond nemen op dit moment geen nieuwe patiënten meer aan. Op de site van HCDO (www.hcdo.nl) vindt u een overzicht van praktijken die nog wel nieuwe patiënten aannemen. 

 

Praktijkinformatie

L1010182-110125-2 

  Praktijken Huisartsen Hoge Hond: 

  Kapsenberg / Bussemaker  

tel.: 0570 - 635262 

  Dekker / Vermeulen

tel.: 0570 - 631632 

  Praktijk Romeijn 

tel.: 0570 - 635116 
  Pricker tel.: 0570 - 623404  

Spoedgevallen

Spoedgevallen overdag (Huisartsen Hoge Hond): 63 33 71

Spoedgevallen avond, nacht en weekend (Huisartsenpost Deventer): 50 17 77

Bij levensbedreigende situaties: 112

 

 

 

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur.

Woensdagmiddag is er geen spreekuur in de praktijk van dokter Pricker.

Op donderdagmiddag is er geen spreekuur in de praktijk van Dekker/ Vermeulen.

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

Afspraak maken

 

IMG_2227

Spreekuur alleen op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 tot 10.30 uur. Buiten deze uren heeft de assistente andere taken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Online afspraak maken

U kunt ook digitaal een afspraak maken via MijnGezondheid.net of de app Dokter Dichtbij. 

Afspraak maken betekent ook naar afspraak komen

Wij merken nog te vaak dat patiënten niet naar hun afspraak komen. Een afspraak maken is echter niet vrijblijvend!

Kunt u niet komen of is uw vraag niet meer relevant, bel dan minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak af. Wij kunnen dan een nieuwe patiënt inplannen op dat tijdstip.

Op die manier kan iedere patiënt zo snel mogelijk een afspraak krijgen bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o.

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld binnen de Spoedpost Huisartsenzorg Deventer. Op de Spoedpost werken alle huisartsen in de regio Deventer samen.

Openingstijden

Iedere werkdag vanaf 17.00 uur tot 8.00 uur 's morgens, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres Spoedpost (Deventer Ziekenhuis)

Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Huisbezoek

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentie

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Zwachtelen en tapen
 • Verstrekken van informatiefolders

 

Praktijkondersteuners

Praktijk Ondersteuner Huisartsen Somatiek (POH-S)

De POH-S vormen samen met de huisartsen, de praktijkassistentes het team binnen Huisartsen Hoge Hond. Ze werken nauw samen met de huisarts en overleggen uiteraard waar nodig is. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg.

De praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuner zijn speciaal voor de huisartsenzorg opgeleide professionals die zorg bieden op het gebied van de lichamelijke gezondheid. De POH-S ondersteunt de huisarts bij een deel van de zorg. Het gaat met name om de zorg bij chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma, COPD, en hart- en vaatziekten.

Ook hebben zij spreekuren voor het voorkomen van gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld hulp bij stoppen met roken, bloeddruk -en cholesterolcontrole en adviezen over leefstijl.

Praktijk Ondersteuners Huisartsen Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ)

De POH-GGZ is een gespecialiseerd verpleegkundige die zorg biedt op het terrein van de geestelijke gezondheid. Direct en dichtbij vanuit de praktijk van de huisarts. De POH-GGZ werkt nauw samen met de huisartsen. Consultatie en begeleiding door de POH-GGZ vinden vaak plaats op verwijzing van de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de geboden zorg.

De POH-GGZ kan in veel gevallen goede, laagdrempelige en effectieve hulp bieden: depressies, angststoornissen en fobieën, verslavingsproblemen, verwerkingsproblematiek, relatieproblemen, problemen in de opvoeding behoren tot de gebieden waarop de POH-GGZ hulp kan bieden. Als de problematiek ernstiger is, kan de POH-GGZ samen met uw huisarts een keuze maken uit intensievere behandelmogelijkheden bij andere instellingen.

Geen eigen risico

Zowel de zorg geboden door een POH-S als de zorg geboden door een POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk, vallen buiten het wettelijk jaarlijkse eigen risico van patiënten. Zo is de hulp en ondersteuning door deze medewerkers laagdrempelig, snel en op maat voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar.